DOLENC B., “Iz senc in podob k resnici”.

Veröffentlicht in: Newspaper, Others | 0

Pred 150 leti je J.H. Newman postal katoliçan: Druzina (Ljubljana, Slovenija), 15.10. 1995.