NEWMAN, J.H., Apologia Pro Vita Sua. Historia de les seves idees religioses.

postato in: 4. Spanish, Primary_Literature | 0

Traducció catalana. Introducció i traducció d’ A. BOIX. Clàssics del Cristianisme 7, Barcelona 1989 , 362 pp.