KLOS J., John Henry Newman i filozofia: Rozum – przyswiadczenie – wiara

Veröffentlicht in: Books, Others | 0

(John Henry Newman and Philosophy: Reason – Assent – Faith). Prace Wydzialu Filozoficznego 80, Towarzystwo Naukowe Katholickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, 242 pp.